Bostads & Mäklarinfo


INFORMATION & VANLIGA FRÅGOR FRÅN MÄKLARE, BOENDE ELLER FRAMTIDA MEDLEMMAR I FÖRENIGEN


SENAST UPPDATERAD: 2024-02-20


1. Har föreningen beslutat eller planerar att införa några avgiftsförändringar?

- Beslut har tagits att inte höja avgifterna för bostadsrätterna under år 2024 (Beslutet togs 2023-11-23)


2. Vad ingår i månadsavgiften?

- Värme, varmvatten, kallvatten, bostadsrättstillägg, eget källarförråd och tillgång till miljörum.


3. Antal bostadsrätter, lokaler i föreningen?

- 77 bostadsrätter och tre kommersiella hyreslokaler


4. Vem leverar Bredband, TV & Telefoni?

- Via stadsnätet (Telge Nät) kan du välja mellan ett antal tjänsteleverantörer som erbjuder allt från internet, tv och telefoni (LÄNK)


5. Finns det parkeringsplatser i föreningen?

- 74 platser i ett varmgarage. Varav 22 av dessa innehar en laddstolpe. HSB Södertälje sköter parkeringskön i föreningen. I första hand hyrs platser ut till innehavare av bostadsrätt i föreningen. Södertälje. Parkeringsplatser kan ej överlåtas vid en bostadsförsäljning. Man måste ställa sig i kön. För frågor kring detta kontaktar man HSB (LÄNK


6. Äger föreningen marken?

- Ja


7. Uppvärmning? Ventilation? Vilken typ?

- Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX) system. Tilluft i lägenheterna sker via självdrag bakom radiatorerna. Primär värme för byggnaden och tappvarmvatten produceras i första hand via en fastighetsvärmepump där fjärrvärme används som spets (tillförsel vid behov)


8. Planerade reparationer och underhåll?

- Enligt vår underhållsplan så ska nedan åtgärder genomföras under år 2024.


  • OVK samt Energideklaration
  • Takrengöring samt hängrännor
  • Uppgradering till 4G telefoner i hissarna (Pga nedstängning av äldre mobilnät)


Utöver ovan så genomförs löpande reparationer vid behov och felaktigheter på byggnaden och övriga gemensamma utrymmen.