FELANMÄLAN

 

Föreningens har tecknat avtal kring felanmälan av fastigheten och din bostadsrätt med HSB Södertälje.


För tillfället görs felanmälan via e-post eller telefon enligt nedan. Inom kort kan detta även göras via Mitt HSB.


Gäller felanmälan en annan adress än den egna, anger du den adressen och var felet uppstått. Uppge du ditt mobilnummer och e-postadress så får du en återkoppling med ärendenummer direkt i din telefon/e-post.


Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för ett visst underhåll i din lägenhet. Detta regleras genom bostadsrättsföreningens stadgar.

 

Frågor kring detta och felanmälan via e-post/telefon gör du direkt med HSB.

 

HSB Södertälje

info.sodertalje@hsb.se

010-442 56 50

 

Telefontid

måndagar 8-18 (Lunchstängt 12-13)

tisdagar-fredagar: 8-13

EKONOMISK FÖRVALTNING

 

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av HSB. Det är HSB som bland annat sköter avisering av medlemmarnas månadsavier samt bistår mäklare med s.k. ”mäklarbild” eller ”utdrag ur lägenhetsregistret”.Detta brukar mäklarna ha en egen tillgång till direkt hos HSB.


Du kan finna dina fakturor direkt på Mitt HSB

 

Frågor kring avier tar du direkt med HSB.

 

HSB Södertälje

info.sodertalje@hsb.se

010-442 56 50

 

Telefontid

måndagar 8-18 (Lunchstängt 12-13)

tisdagar-fredagar: 8-13


AUTOGIRO / E-FAKTURA

För Autogiro. Använd blanketten på följande (Länk: PDF eller DOCX) för att komma igång. Autogirot startas nästkommande kvartal.


Om du inte har möjlighet till att skriva ut blanketten så kan du kontakta HSB via telefon / e-mail. Du får blanketten hemskickad då.


Om du byter bank under tiden som du har ett aktivt autogiro är det den nya banken som hjälper dig.


För E-Faktura. Du kan få dina avier som e-faktura, beställ via din internetbank genom att ange avtalsnumret för e-faktura som du hittar under Min Bostad – Mina avier på Mitt HSB. Sök efter följande mottagare via din internetbank "HSB SÖDERTÄLJE EK. FÖR"


Tänk på att du måste vara avimottagare för att registrera e-faktura i eget namn.


PARKERING

 

För frågor rörande parkering (köplats, avier, uppsägning med mera), kontakta HSB Södertälje.

 

I dom allra flesta fallen så ska du kunna sköta ärenden gällande parkeringsplatser i inloggat läge på Mitt HSB Klicka därefter på "Min Bostad” och vidare på vänster sida ”Mina Köer


För eventuell uppsägning utav ett avtal kan du i inloggat läge klicka på "Min Bostad” och vidare på vänster sida ”Mina Avtal” - Där bör du se aktuella avtal för uppsägning.

 

Vid frågor eller problem kring parkeringen tar du kontakt med HSB.

  

HSB Södertälje

info.sodertalje@hsb.se

010-442 56 50

 

Telefontid

måndagar 8-18 (Lunchstängt 12-13)

tisdagar-fredagar: 8-13

ELBIL / LADDSTOLPE

 

Föreningen innehar totalt 22 stycken laddstolpar. Via Elaway-appen (Android / iOS) tar vår tjänsteleverantör Elaway hand om hela driften av era laddstationer samt debiterar varje elbilsägare utefter hur mycket man har laddat.


Vi har i dagsläget valt att vara kostnadsneutrala. Vi debiterar er den kostnad föreningen har till vårt elhandelsbolag samt elnätsbolag.


Då föreningen har ett timprisavtal innebär detta att ni laddar för vad elen kostar enligt respektive timme. Ni hittar information om detta i Elaway-appen för att kunna planera och schemalägga laddning till så billigt pris som möjligt. Ni kan även hitta det här - "Dagens timpriser för SE03"


Ni betalar en månadsavgift till Elaway på 69kr/månaden inklusive moms för drift och support.


Via Elaway-appen finns all information samlat. Se faktiskt förbrukning, betalningar, timpriser etc. Laddningen startas enkelt via appen eller tagg.


Elaway kundtjänst finns tillgängliga på -> 010 252 57 00


För att komma igång med din laddstolpe kan du följa länkarna nedan för mer information & hjälp  NOTERA

  Effektavgifter tas ut under årets kallaste månader: 1 november till 31 mars klockan 07.00-20.00, helgfria vardagar. Alla andra timmar på dygnet är det låglasttid.


  På grund av detta har vi begränsat effekten avsevärt på laddstolparna under dessa tider. Vår rekommendation är att ni laddar era bilar efter 20:00 under vardagar för att föreningen och ni i längden inte ska drabbas av höga avgifter.


  Detta är orsakat av att Telge Nät beslutat om att införa effektavgifter i vårt elnätsystem. 


  FÖRSÄKRING

   

  Glöm inte att du måste ha en hemförsäkring! Bostadsrättstillägg står föreningen för och det gör att din hemförsäkring blir lite billigare!


  Om du drabbas av en skada i din lägenhet eller om du finner skadejur i din lägenhet, gemensamma utrymmen eller runtomkring fastigheten så finner du kontaktvägarna att göra en amälan enligt nedan.


  Protector Försäkring

  E-post: skador@protectorforsakring.se

  Telefon: (+46) 08-410-637 00


  Vill du anmäla en skada gör du det här.


  Skadedjur och liknande

  Nomor AB


  0771-122 300

  Kundtjänsten är öppen vardagar 7–17.


  Exempel på skadedjur är råttor, möss, vägglöss, kackerlackor, mjölmott, pälsängrar, fågelkvalster, silverfiskar m.fl.

  HISS

   

  Vid fel på någon av hissarna, kontaktas PW Hiss & El AB direkt.

  Tel: 08 550 177 50


  Enligt avtalet så gäller nedan inställelsetider:

  - Om någon fastnat i hissen: Ca 30 minuter

  - Om hissen står stilla:  Ca 2 timmar

  - Övriga ärenden: Ca 4 timmar eller till nästkommande arbetsdag


  Kontakta styrelsen vid övriga frågor.

  SOPNEDKAST & MILJÖRUM


  I vårt boende har vi ett dedikerat miljörum där du som boende kan källsortera dina sopor på ett enkelt och effektivt sätt. Här finns olika behållare eller kärl för olika typer av avfall, såsom plast, papper, glas, metall och annat återvinningsbart material.


  Vart finns Miljörummet? - (LÄNK) - Google Maps)


  Man får inte ställa ned andra sopor eller avfall på golvet i miljörummet. Avfall som ej hör hemma i någon behållare skall köras iväg av boende till närmaste Återvinningscentral (LÄNK)

   

  När det gäller hushållssopor och matavfall är det viktigt att dessa kastas i avsedda behållare utomhus. Vi har dessa behållare på två platser inom området för att göra det så bekvämt som möjligt för alla boende att hantera sitt avfall på rätt sätt.

   

  Vart finns behållare #1 - (LÄNK - Google Maps)

  - Finns vid Polhemsgatan 4 (Gå förbi My Way butiken)


  Vart finns behållare #2 - (LÄNK - Google Maps)

  - Finns vid Rosenborgsgatan (Gå förbi Eat By J, vid infarten till vår innergård)


  Man får inte kasta några som helst hushållssopor eller matavfall i våra behållare i miljörummet.


  Vid problem eller misskötsel med föreningens sopsortering/sopnedkast, kontakta i första hand styrelsen.  JOUR

   

  Föreningen har avtal med Jonssons Fastighetsjour i Södertälje.


  Jouren ska enbart användas vid akuta fastighetsproblem eller sådant som ej kan vänta till nästa vardag.


  Kontaktar du jouren om något som omfattas i lägenhetens inre underhåll, kan du själv komma att få stå för kostnaden.


  Om det uppstår en sådan skada i lägenheten att dess avhjälpande ej kan uppskjutas till nästa vardag ska jourfirman eller styrelsen omedelbart underrättas (Ordningsregler)


  Jourtid räknas vardagar kl 16:00 - 07:00 samt helger dygnet runt


  Jonssons Fastighetsjour

  08-551 51 255
  NYCKLAR, TAGGAR, GARAGEDOSA, PORTTELEFON

   

  Föreningen har tecknat avtal med Mälardalens Säkerhetscenter AB. Avtalet gäller för service och underhåll av vårt passersystem med tillhörande brickor/taggar och radionycklar till garage porten.


  Mälardalen har även tagit över vårt ASSA nyckelsystem där hanteringen av kopiering av nycklar, byte av cylindrar och liknande tas om hand via dom.


  Nya fysiska nycklar, cylindrar, taggar/brickor till passersystemet, radionycklar till garageporten eller ändringar i porttelefonen samt informationstavlan godkännes av styrelsen innan åtgärd utföres av någon part.


  Vid ett godkännande från styrelsen vid t.ex. kopiering av nycklar, nya taggar/brickor eller radionycklar så meddelar vi medlemmen samt Mälardalen om detta för åtgärd/beställning.


  Du beställer åtgärder hos styrelsen först!


  Medlemmen hämtar därefter ut och betalar för det i Mälardalens butik.


  Butiken

  Wedavägen 4

  152 42 Södertälje

  08-550 400 00


  Öppettider

  Måndag-torsdag 8-17

  Fredag 08-15
  RENOVERING & OMBYGGNATION

   

  Om du tänkt renovera eller bygga om i din lägenhet ber vi dig läsa stadgarna först!

   

  Ta kontakt med styrelsen om du har frågor kring detta!


  Ombyggnationer som skett felaktigt eller utan tillstånd från styrelsen kan bli underkända av föreningen och kräva att medlemmen återställer lägenheten till ursprungligt skick.


  Du hittar mer information och ansökningsblankett kring detta i dokumentet nedan:

  -INFORMATION & BLANKETT OM ÄNDRING I LÄGENHET (LÄNK)

   

  BREDBAND, TV & TELEFONI

   

  Vid frågor rörande Bredband, TV & Telefoni så kontaktar du din tjänsteleverantör i Telge Stadsnät.

   

  Via stadsnätet kan du välja mellan ett antal tjänsteleverantörer som erbjuder allt från internet, tv och telefoni.


  DÖDSBO

   

  För frågor rörande ett dödsbo och annat kring detta såsom ett lägenhetsutdrag och dylikt så ska du kontakta HSB Södertälje.


  Dom kan hjälpa till med att skapa överlåtelseuppdrag i systemet vid behov gällande kvarlåtenskap.


  Vid en eventuell försäljning hos en mäklarbyrå så sköter byrån detta åt er.


  HSB Södertälje

  info.sodertalje@hsb.se

  010-442 56 50


  Telefontid

  måndagar 8-18 (Lunchstängt 12-13)

  tisdagar-fredagar: 8-13


  VÄRME

   

  Föreningen har tecknat avtal med Alova Styrteknik AB för våra värmeanläggningar.


  Temperaturen i lägenheterna bör vara 21 grader +/- 1 grad vilket mäts en meter från fönster och ca. en meter från golv. För att få rätt värme i lägenheten är en termostat monterad på varje radiator som känner av temperaturen i rummet. Motionera gärna termostaterna, det vill säga vrid dem max fram och tillbaka upprepade gånger, lämna dem sedan i fullt öppet läge. När den förinställda temperaturen är uppnådd, stänger den av tillförseln av varmt radiatorvatten, då blir radiatorn varm upptill och kall nedtill, för att sedan övergå till helt kall. Det är helt normalt.


  Täck inte radiatorerna med gardiner eller möbler. Det påverkar värmesystemet negativt.


  När det finns luft i husets radiatorsystem, fungerar inte värmen lika bra. Därför behöver man se över elementen med jämna mellanrum och lufta dem. Tips - Video på hur du luftar dina element.


  Du mäter rumstemperaturen i lägenheten i mitten av rummet på en meters höjdöver golvet. Att mäta vid en yttervägg eller vid en fönsterbänk ger ett felaktigtmätresultat. Tips - Video på hur du mäter temperaturen i din lägenhet rätt.


  Är den uppmätta inomhustemperaturen för låg så ska du kontrollera först hur det är möblerat vid radiatorerna. Det är viktigt att radiatortermostaten och radiatorn inte skyms av möbler eller täcks över med gardiner eller elementskydd. Möbler framför radiatorn hindrar värmen från att sprida sig i rummet, vilket gör att radiatortermostaten avläser en högre rumstemperatur än det är i rummet och radiatorn stängs av.


  Utetemperaturen kan variera kraftigt från en dag till en annan, exempelvis vid omslag från plusgrader till flera minusgrader under en kortare tid. Det gör att värmesystemet som styrs av bland annat utetemperaturen kan ta lite tid på sig att komma igång.


  Ta kontakt med styrelsen om du har frågor kring detta!

  VENTILATION

   

  Föreningen har tecknat avtal med Alova Styrteknik AB för våra ventilationsanläggningar.


  Fastigheten har ett Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX) system installerat. Tilluft i lägenheterna sker via självdrag bakom radiatorerna.


  Med ett FX-system så är filtret som sitter bakom ett antal radiatorer i lägenheten väldigt viktigt. Det bör bytas ut en gång per år då det sätts igen av smuts och annat. Annars ökar undertrycket i lägenheten och uteluften tas i stället in via de otätheter som alltid finns i byggnader och det är inte bra. Om filtrena ej byts kan det orsaka att ni får värmeproblem i ert hem.


  Föreningen har införskaffat Finfilter (F7) till våra radiatorer. F7-filtren är speciellt utformade för att fånga upp små partiklar i luften, såsom damm, pollen och sporer. F7-filtren har en hög filtreringskapacitet och kan fånga upp partiklar som är mindre än 1 micron i storlek. Detta gör dem till ett bra val för personer med allergier eller allergisk rinit, eller för personer som vill hålla luften i sitt hem ren och frisk.


  Igensatta luftfilter kan försämra luftkvalitén till det sämre i ditt hem.  och öka på energiförbrukningen i fastigheten, vilket leder till högre elräkningar för samtliga. 


  BYTE AV FILTER


  Filter bör bytas en (1) gång per år. Ni bör se över hur många radiatorfilter ni är i behov av och återkomma till styrelsen för att få tillgång till nya sådana och en enklare instruktion om hur ni byter detta.


  Vid ett byte bör ni även se till att rengöra bakom radiatorn och om ni kommer åt dammsuga smuts, damm bakom radiatorn.


  Det är av största vikt att detta genomförs för att se till att luften i våra hem är av bra kvalitét och att värme/ventilation dynamiken sköter sig på ett korrekt sätt.


  Smutsiga filter som ni tar ut från radiatorn bör ni lägga i en påse och försluta. Dessa är väldigt smutsiga och bör INTE återanvändas.  ANDRAHANDSUPPLÅTELSE 


  Om du vill hyra eller låna ut din lägenhet ska du ansöka om styrelsens godkännande. Ansökan bör vara skriftlig. Du ska ange under vilken tid du vill hyra ut, varför du vill hyra ut samt vem som ska bo i lägenheten.


  NOTERA - Ett godkännande från styrelsen är alltid ett tidsbegränsat sådant. Ansökan måste måste skickas in på nytt för godkännande innan utgång om det ska förlängas.


  Du hittar mer information kring detta i dokumentet nedan:

  - ATT HYRA UT/UPPLÅTA I ANDRA HAND (LÄNK)

   

  Du hittar ansökningsblanketten för en ansökan nedan:

  - ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL (LÄNK)